Cathy Doll Love Me Tender Aire Touch SUN Body Cream Spf 45

Tèn ten…giới thiệu vs mọi người s/p Isa đang khá kết :)) [Taaadzza…i would like to recommend my favourite product] Cathy Doll Love Me Tender Aire Touch SUN Body Cream Spf 45 Vs cathy doll dành cho body và có spf cao thì phải nói đến Cathy doll magic cream (review ở đây )…Tuy nhiên…